Cursos disponibles

Millorar l'empleabilitat de persones treballadores mitjançant l'adquisició de nous coneixements i habilitats per a l'obtenció de bioproductes a partir de residus agrícoles de la poda dels cítrics.

Mejorar la empleabilidad de personas trabajadoras mediante la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades para la obtención de bioproductos a partir de residuos agrícolas de la poda de los cítricos.